Enstitü
ULUSLARARASI BİLİM İNSANLARI İÇİN YÖK DESTEK PROGRAMI İLANI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bilim İnsanları için YÖK Destek Programı

Başvuru İlanı

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “Yurt İçi ve Yurt Dışında Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Destekleme Programlarına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 4. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında Osmanlı Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Kültürü alanlarında doktora yapmakta olan 1 yabancı uyruklu öğrenci ile yine aynı alanlarda doktora eğitimini son 2 yıl içinde tamamlamış olan 1 yabancı uyruklu araştırmacıya “Uluslararası Bilim İnsanları için YÖK Destek Programı/YÖK International Fellowship Programme” kapsamında Üniversitemiz bünyesinde araştırma yapma imkanı sunulması Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 08.03.2023 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Yurt İçi ve Yurt Dışında Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Destekleme Programlarına İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.

 

Başvuru Tarihleri (08 – 26 Mayıs 2023)

Osmanlı Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Kültürü alanlarında doktora yapmakta olan 1 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı için Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün sosyalbilimler@hacettepe.edu.tr adresine 08 – 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

 

Başvuru Koşulları :

  1. Yabancı uyruklu olmak, (Çifte vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı olanlar ya da herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar faydalanamaz.)
  2. University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinde Osmanlı Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Kültürü alanlarında doktora tez aşamasında olan ya da doktora eğitimini son iki yıl içerisinde tamamlamış olmak,  

 

Başvuru Takvimi :

08 – 26 Mayıs 2023     : Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne on-line başvuru yapılması,

29 Mayıs 2023             : Başvuruların çalışma alanı olan Anabilim Dalı’na gönderilmesi,

31 Mayıs 2023             : İlgili Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile birlikte görüşlerin Enstitüye  gönderilmesi,

02 Haziran 2023         : Komisyon tarafından başvuruların değerlendirilmesi,

07 Haziran 2023         : Desteklenmesi uygun bulunan araştırmacının ilan edilmesi,

07 Haziran 2023         : Desteklenmesi uygun bulunan araştırmacının Rektörlüğe bildirilmesi,

 

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

  1. Başvuru Formu
  2. Pasaport Fotokopisi veya Geçerli Kimlik Belgesi ve Onaylı Türkçe çevirisi
  3. Özgeçmiş
  4. Fotoğraf (jpeg formatında)
  5. Onaylı Transkript ve Onaylı Türkçe Çevirisi
  6. Öğrenci Belgesi ve Onaylı Türkçe Çevirisi