Cumhuriyetimiz 100 yaşında ...
Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı Konferansı
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yerel Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin işbirliğiyle 13 Ekim 2023 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında “Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı Konferansı” Beytepe Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Kafeteryası K Salonunda yapılacaktır. Konferansa tüm Hacettepeliler davetlidir.
Enstitümüz
Kampüsümüz
Üniversitemize YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon
Enstitü Müdürü'nün Mesajı

 

Değerli Öğrenciler,

 

Sınav ve kayıt işlemlerinin ardından Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü öğreniminize başlamış bulunmaktasınız. Enstitümüze bağlı anabilim dalları tarafından yürütülen programlara kaydolmaya hak kazanmış olan Sizlere Enstitümüz adına hoş geldiniz der, başarılarınızdan dolayı tebrik ederim.

 

Hacetttepe Üniversitesi hem bilim üreterek, hem bilimi yayarak hem de bunu sağlayacak insanları yetiştirerek ülke kalkınmasına katkıda bulunan ve bu katkısı ulusal ve uluslararası çevrelerde genel kabul gören güzide kurumlarımızdan birisidir. Kökleri 1967 yılında kurulan Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi’ne (MESEF) kadar uzanan ve bugünkü yapısına 1982 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunuyla kavuşan Enstitümüz de lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetleriyle Hacetttepe Üniversitesi’nin bu konumun perçinlenmesine destek vermektedir.

 

Enstitümüzde 4 Fakülte (Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim Fakülteleri) bünyesinde yer alan 29 ana bilim dalı ile 4 multidisipliner ana bilim dalına bağlı 66 yüksek lisans ve 34 doktora olmak üzere toplam 100 lisansüstü eğitim-öğretim programı yürütülmektedir. Önceleri yalnızca tezli yüksek lisans ve doktora programları tanımlanmış olan lisansüstü eğitim faaliyetlerine 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında, İşletme Anabilim Dalı’nda açılan tezsiz yüksek lisans programı ile değişik bir uygulama eklenmiştir. Bu uygulama daha sonra farklı anabilim dallarına bağlı tezsiz yüksek lisans, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarıyla geliştirilerek Enstitümüz, eğitim çeşitliliği bakımından farklı imkanlar sunar hale getirilmiştir. Enstitümüz yaklaşık 4750 lisansüstü öğrencisiyle Üniversitemiz lisansütü öğrencilerinin çoğunu bünyesinde barındıran “Dev bir Enstitü”dür. Bu kapasitesi ile pek çok üniversiteden bile büyüktür.

 

Enstitümüz anabilim dallarında, söz konusu programları yürüten farklı unvanlarda çok sayıda akademik personel görev yapmaktadır. Akademik personelimizden bir kısmı doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi’nden bir kısmı ise Hacettepe Üniversitesi dışındaki yerli ve yabancı üniversitelerden almıştır. Bu durum, akademik kadromuzun yerli ve yabancı dış akademik kaynaklardan da beslendiğinin iyi bir göstergesidir. Enstitümüzde ders veren öğretim elemanları, çok sayıda ulusal ve uluslarası projelerde görev almakta, saygın ulusal ve uluslararası yayınevi ve bilimsel dergilerde yayınlar yapmakta ve bu şekilde Hacettepe Üniversitesi’nin uluslararası sıralamalarda daha üst basamaklara tırmanmasına katkıda bulunmaktadırlar. Enstitümüz ulusal düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerini uluslararası platforma taşımaya da büyük önem vermekte, ikili anlaşmalar ve çeşitli akademik işbirlikleri ile bu yönde somut adımlar atmaktadır.

 

Enstitümüze bağlı anabilim dallarınca bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek sürekli güncellenen lisansüstü programlar sayesinde yalnızca üniversitemizin bilim insanı ihtiyacı karşılanmakla kalmayıp diğer birçok üniversitenin akademik kadrolarının yetiştirilmesinde de önemli görevler üstlenilmiştir. Bu kapsamda, 1988 yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi hükmü uyarınca, gelişmekte olan üniversitelerin öğretim üyesi yetiştirme çabalarına destek verilmektedir. Halen bu madde kapsamında Enstitümüze bağlı programlarda eğitim gören çok sayıda araştırma görevlisi bulunmakta olup; sözkonusu süre zarfında yine pek çok öğretim elemanı mezun edilmiş, kadrolarının bulunduğu üniversitelerde göreve başlamıştır.

 

Enstitümüz, lisansüstü programları yürüten anabilim dalları ile birlikte öğrencilerini ülkemizin ve dünyamızın hızla değişen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullarının gerektirdiği bilgi ve beceriyle donatmayı; onlara özgüven ve bilimin ışığında bağımsız düşünme yeteneği kazandırmayı; demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini ve toplumsal refah anlayışını içselleştirmeyi; ve nihayetinde onları Atatürk’ün ifade ettiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma vizyonuna uygun olarak yetiştirmeyi ilke olarak benimsemiştir.

 

Sizler, Daha İleriye, En İyiye vizyonuyla Türk yükseköğretiminde bir marka olan Hacettepe Üniversitesi’nde okumanın ayrıcalığını her zaman hissedecek, bu gururu her zaman yaşayacaksınız. Hacettepe’nin sizlere kazandıracakları kadar Hacettepe’nin de sizlerle daha da değer kazandığını ifade etmek isterim.

 

Sizlere tekrar aramıza hoş geldiniz der, Enstitümüzdeki lisansüstü öğrenim hayatınızın sizlere ve ülkemize katma değer sağlaması dileğiyle sevgilerimi sunarım.

 

                                                                              Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN

                                                                                              Enstitü Müdürü