Enstitü
genel
Eğitim Komisyonu
Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Zeynep ÇOPUR
Uluslararası İlişkiler ABD. Doç. Dr. Zeynep ARKAN TUNCEL
Kamu Hukuku ABD. Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul AKÇAOĞLU
Radyo Televizyon ve Sinema ABD. Dr. Öğr. Üyesi Emel UZUN AVCİ
Türk Dili ve Edebiyatı ABD. Dr. Öğr. Üyesi Koray ÜSTÜN