Enstitü
Eğitim Komisyonu
Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Zeynep ÇOPUR
Uluslararası İlişkiler ABD. Doç. Dr. Zeynep ARKAN TUNCEL
Türk Dili ve Edebiyatı ABD. Doç. Dr. Koray ÜSTÜN
Özel Hukuku ABD. Doç.Dr.  Aslı BAYATA CANYAŞ
Radyo Televizyon ve Sinema ABD. Dr. Öğr. Üyesi Emel UZUN AVCİ