Cumhuriyetimiz 100 yaşında ...
Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı Konferansı
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yerel Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin işbirliğiyle 13 Ekim 2023 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında “Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı Konferansı” Beytepe Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Kafeteryası K Salonunda yapılacaktır. Konferansa tüm Hacettepeliler davetlidir.
Enstitümüz
Kampüsümüz
Üniversitemize YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon
Diğer Formlar
Öğrenim süreçlerinizle ilgili olarak kullanmanız gereken formlar Yüksek Lisans ve Doktora Formları sayfasında yer almaktadır. Bu formların dışında ihtiyaç duyabileceğiniz formlar ise aşağıda bulunmaktadır. Formları eksiksiz doldurduğunuzdan ve ilgili eklerini tamamlayarak işleme koyduğunuzdan emin olunuz.
 
The forms will be used during your education are on the Master's and Doctorate Forms page. Apart from these forms, the forms you may need are listed below. Make sure to fill out the forms properly and complete the relevant attachments to process them.

 

Uluslararası Öğrenci Burs Başvuru Formu

International Graduate Students Scholarship Application Form

Askerlik Tehir Formu

İzinli Sayılma Başvuru Formu

Leave of Absence Application Form

Kayıt Sildirme Formu

Break Off Form

Özel Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu

Special Student Identity Card Request Form

Öğrenci Kayıt Formu

Student Registration Form

Yüksek Lisans Öğrenimini Sonlandırma Formu
 
20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektiren hallerde danışman tarafından doldurulur ve Anabilim Dalı Başkanlığı’nca onaylanarak ilgili eki ile birlikte Enstitüye iletilir.
Doktora Öğrenimini Sonlandırma Formu
 
20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektiren hallerde danışman tarafından doldurulur ve Anabilim Dalı Başkanlığı’nca onaylanarak ilgili eki ile birlikte Enstitüye iletilir.
ÖYP Danışman Faaliyet Raporunu indirmek için tıklayınız.
Askerlik Sevk Tehir İptali

Bunun için bir dilekçe ve tehir belgenizle birlikte Enstitü Öğrenci İşlerine Başvuru yapmalısınız.

Yükseköğretim Kurulu "Doktora Tez Araştırma Desteği" kapsamında yurtdışında araştırma yapmak üzere görevlendirilecek Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının başvuruda tanzim edecekleri "Doktora Araştırma Desteği Takip Formu"nu indirmek için tıklayınız.
Öğrenci kimliğinizin her hangi bir nedenden dolayı tekrar düzenlenmesini istiyorsanız: Öğrenci İçin Kimlik Talep Formunu (HÜ-KART-Akıllı Kimlik Kartı-Talep Formu) doldurarak APK’ya başvurmalısınız.
If you want your student ID to be reissued for any reason: You must apply to APK by filling out the Student ID Request Form ( HÜ-CARD-Smart ID Card-Request Form).