Enstitü
Süreç İyileştirme Komisyonu

Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN  (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Devrim AYDIN     (Üye)

Doç.Dr. Kazım Barış ATICI             (Üye)

Dr.Öğr. Üyesi Bülent ÇEKİÇ           (Üye)