Cumhuriyetimiz 100 yaşında ...
Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı Konferansı
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yerel Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin işbirliğiyle 13 Ekim 2023 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında “Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı Konferansı” Beytepe Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Kafeteryası K Salonunda yapılacaktır. Konferansa tüm Hacettepeliler davetlidir.
Enstitümüz
Kampüsümüz
Üniversitemize YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon
Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 15 Temmuz 1967 tarihinde Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi (MESEF) olarak kurulmuş, Şubat 1982 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 19. maddesi hükmü uyarınca Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Faaliyet alanları ve görevleri 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun 3. ve 9. maddeleri çerçevesinde edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi bilimler alanlarıyla ilgili lisansüstü programların yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi biçiminde belirlenmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05 Haziran 2012 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile Enstitümüze bağlı olarak yürütülen 12 anabilim dalı ve 30 program Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne devredilmiş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermekte olan 3 program ise Enstitümüze aktarılmıştır. Aynı yıl içinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 09 Ağustos 2012 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile Enstitümüz bünyesinde eğitim vermekte olan 3 anabilim dalı ve 9 program da Eğitim Bilimleri Enstitüsüne devredilmiştir.

Şu an Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 4 fakülte (Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim) bünyesinde yer alan 29 ana bilim dalı ile 4 multidisipliner ana bilim dalına bağlı 66 yüksek lisans ve 35 doktora olmak üzere toplam 101 lisansüstü eğitim-öğretim programı yürütülmektedir.

Önceleri yalnızca tezli yüksek lisans ve doktora programları tanımlanmış olan lisansüstü eğitim faaliyetlerine 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında, İşletme Anabilim Dalı’nda açılan tezsiz yüksek lisans programı ile değişik bir uygulama eklenmiştir. Bu uygulama daha sonra farklı anabilim dallarına bağlı tezsiz yüksek lisans, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarıyla geliştirilerek Sosyal Bilimler Enstitüsü, eğitim çeşitliliği bakımından farklı imkanlar sunar hale getirilmiştir.

Enstitüye bağlı anabilim dallarınca bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek sürekli güncellenen lisansüstü programlar sayesinde yalnızca üniversitemizin bilim insanı ihtiyacı karşılanmakla kalmayıp diğer birçok üniversitenin akademik kadrolarının yetiştirilmesinde de önemli görevler üstlenilmiştir. Bu kapsamda, 1988 yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi hükmü uyarınca, gelişmekte olan üniversitelerin öğretim üyesi yetiştirme çabalarına destek verilmektedir. Halen bu madde kapsamında Enstitüye bağlı programlarda eğitim gören çok sayıda araştırma görevlisi bulunmakta olup; sözkonusu süre zarfında yine pek çok öğretim elemanı mezun edilmiş, kadrolarının bulunduğu üniversitelerde göreve başlamıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü ulusal düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerini uluslararası platforma taşımaya da büyük önem vermekte, ikili anlaşmalar ve çeşitli akademik işbirlikleri ile bu yönde somut adımlar atmaktadır. Bu yöndeki çabalarını da zamanla daha ileriye, en iyiye taşıma kararlılığındadır.