Cumhuriyetimiz 100 yaşında ...
Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı Konferansı
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yerel Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin işbirliğiyle 13 Ekim 2023 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında “Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı Konferansı” Beytepe Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Kafeteryası K Salonunda yapılacaktır. Konferansa tüm Hacettepeliler davetlidir.
Enstitümüz
Kampüsümüz
Üniversitemize YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon
7417 SAYILI AF KANUNU İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENE GEÇİCİ 83. MADDE KAPSAMINDA UYGULAMA İLKELERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

7417 SAYILI AF KANUNU İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENE GEÇİCİ 83. MADDE KAPSAMINDA UYGULAMA İLKELERİ

 

Üniversitemiz Senatosu’nun 28.07.2022 tarih ve 2022-232 sayılı kararı ile 7417 sayılı Devlet Memurları Kanununu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici madde 83 ile ilgili af başvuruları hakkında Hacettepe Üniversitesi Uygulama İlkeleri kabul edilmiştir.

 

Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Üniversitemiz Senato Kararı için tıklayınız.

*7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama Esaslarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/7417-sayili-kanun-uygulama-ilkeleri.pdf

 *7417 Sayılı Kanun’un Resmi Gazete metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-07-05

 

Senato Kararı Uygulama İlkelerinin 4. maddesi gereğince Enstitümüz Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen İntibak Çizelgesi:

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ

PROGRAM

SÜRE

AÇIKLAMA

YÖN.MAD.

Tezsiz YüksekLisans

1.5 yıl (3 dönem)

 

31. Madde

Tezli Yüksek Lisans

 

 

 

  Ders Aşamasında ise

3 yıl (6 dönem)

Ders ve tez dönemini kapsar

24. Madde

  Tez Aşamasında ise

2 yıl (4 dönem)

Tez dönemini kapsar

24. Madde

Doktora

 

 

 

   Ders Aşamasında ise

6 yıl (12 dönem)

Ders, yeterlik ve tez dönemini kapsar

37. Madde

   Yeterlik Aşamasında ise

4 yıl (8 dönem)

Yeterlik (1 yıl) ve tez dönemini kapsar

39/6 Madde

   Tez Aşamasında ise

3 yıl (6 dönem)

Tez dönemini kapsar

37. Madde

Doktora (Lisans Derecesi ile)

 

 

 

   Ders Aşamasında ise

7 yıl (14 dönem)

Ders, yeterlik ve tez dönemini kapsar

37. Madde

   Yeterlik Aşamasında ise

4 yıl (8 dönem)

Yeterlik (1 yıl) ve tez dönemini kapsar

39/6 Madde

   Tez Aşamasında ise

3 yıl (6 dönem)

Tez dönemini kapsar

37. Madde

Bilimsel Hazırlık

1 yıl (2 dönem) + Program süresi

 

47. Madde

Yabancı Dil Hazırlık

1 yıl (2 dönem) + program süresi

İlgili programın 2022-2023 Güz Dönemi için istenilen yabancı dil puanını 1 yıl içinde getirmeleri gerekir.

 

 

  1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83 üncü maddesi uyarınca Enstitüye kayıt yaptırma hakkı alan öğrenciler 26 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne tabidirler.
  2. Ders aşamasında intibakları yapılacak öğrenciler kayıtlı oldukları programın mevcut tüm zorunlu dersleri ile “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” ve “Seminer” derslerini alacaklardır. Programın yürürlükteki müfredatına tabidirler.
  3. Kesin kayıt hakkı kazanmış ama hiç kayıt yaptırmamış veya ders aşamasında intibakları yapılacak öğrenciler yerel/AKTS Kredi sistemine tabidirler.
  4. Ders döneminde intibakları yapılacak Doktora Programı öğrencileri Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 43. maddesinin 5. fıkrasına tabi olup yayın yapmaları gerekmektedir.
  5. Yabancı Dil Geliştirme/Hazırlık sürecinde ilişiği kesilen öğrenciler, yeterli yabancı dil puanını sunmaları halinde ders döneminden başlatılır. Yeterli dil puanını sunamayan öğrencilere 1 yıl süre verilir. Sürenin sonunda yeterli dil puanını getiremeyenlerin ilişikleri kesilir.