Cumhuriyetimiz 100 yaşında ...
Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı Konferansı
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yerel Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin işbirliğiyle 13 Ekim 2023 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında “Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı Konferansı” Beytepe Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Kafeteryası K Salonunda yapılacaktır. Konferansa tüm Hacettepeliler davetlidir.
Enstitümüz
Kampüsümüz
Üniversitemize YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon
2024-2025 GÜZ YARYIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI

 

 
BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
SAATLER
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU
10 HAZİRAN 2024
04 TEMMUZ 2024
08:30-16:30
BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI
12 TEMMUZ 2024

*Yatay Geçiş Başvurusu için adayın Yatay Geçiş Formu ekinde istenilen belgeleri iki ayrı dosya halinde BİZZAT Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.   

*Yatay geçiş başvurusu kabul edilen Aday Öğrencilerin kesin kayıt evraklarını BİZZAT Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.   

 Yatay Geçiş Başvuru Formu için buraya tıklayınız!  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2024-2025 GÜZ DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
 
PROGRAMLAR
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
TC Uyruklu
Uluslararası Uyruklu
TC Uyruklu
Uluslararası Uyruklu
Asıl
Asıl
Asıl
Asıl
Alman Dili ve Edebiyatı
1
1
1
1
Antropoloji
1
1
1
1
Arkeoloji
3
1
2
1
Eski Türk Edebiyatı
1
1
1
1
Özel Hukuk
2
1
2
1
Sanat Tarihi
2
2
1
2
Tarih
1
1
1
1
Türk Halkbilimi
2
2
2
2

 

26.11.2016 tarih ve 29900 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 

 Yatay geçişle öğrenci kabulü  

MADDE 49 – (1) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş ve başvurmak istedikleri programın bağlı olduğu akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından belirlenmiş başarı düzeyini sağlayan öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve lisansüstü öğrenimi sırasında aldığı tüm derslerin her birinden 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir. Akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.  

2. Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin, bütünleşik doktora programına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili anabilim/anasanat dalı bütünleşik doktora programının giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş kabulü ilgili akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır.  

3.Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen bir yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın giriş koşullarını sağlamış olması gerekir. Geçiş kabulü ilgili akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.  

4.Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş yapan öğrenci, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını elde ettiği en fazla iki dersi, akademik anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş yaptığı programa taşıyabilir.