Enstitü
Üniversitemize YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon
2023-2024 GÜZ YARIYILI ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU BİLGİLENDİRMESİ VE İSTENİLEN BELGELER

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2023-2024 GÜZ YARIYILI ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU BİLGİLENDİRMESİ VE İSTENİLEN BELGELER

  

ONLİNE BAŞVURU TARİHLERİ

 

BAŞLAMA  =  19 HAZİRAN 2023 (Saat: 09.00)

       BİTİŞ   =  14 TEMMUZ 2023 (Saat: 23.59)

  

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: 

*Sisteme yüklenen belgelerin okunaklı, anlaşılır ve tam olması gerekmektedir. Başvuru sırasında sisteme girilen bilgilerin; gerçeğe aykırı olduğu, yanlış beyanda bulunulduğu, akademik not ortalaması, ALES notu, yabancı dil notu veya belge yüklemelerinde yapılan hatada, yanlış puan girilmesi durumunda (0,1 puan bile olsa) veya eksik evrakla başvuru yapıldığında adaylar genel başarı değerlendirme sınavını kazansalar bile öğrenci kayıtları yapılamaz. (Lisansüstü Yönetmelik 9. Madde: “gerçeğe aykırı beyan ve/veya sahte-tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak başvuru yapanların kayıtları, programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir”)

 Aday Giriş işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmek için öncelikle Aday Giriş ve Başvuru Kullanıcı Kılavuzunu inceleyiniz. Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız!

Programlara başvuru ve giriş koşulları için//akts.hacettepe.edu.tr/index.php sayfasından Derece Veren Programlara tıklayabilirsiniz.

Üniversitemiz Senatosu’nun 19.08.2020 tarihli ve 2020-254 sayılı kararı gereğince ilan edilen kontenjanın 5 katına kadar aday öğrencinin giriş sınavına alınacağı Anabilim Dallarına ait liste ekte sunulmuştur. Giriş sınavına girmeye hak kazanan aday listesi Anabilim Dallarınca web sayfalarında ilan edilecektir. Senato Kararı için tıklayınız!

Başvuru yapılacak Anabilim Dalının Program koşullarını sağlayan aday öğrenciler aşağıdaki sırayı takip edebilirler:

1. https://enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp adresinden "Üye Ol" kısmından üye olunuz. (Google Chrome ya da Mozilla Firefox kullanılması gerekmektedir.) Bu işlem sonunda e-posta adresinize “aday kullanıcı adı” ve “parola”sı gelecektir.

2.E-posta veya cep telefonunuza gelen kullanıcı adı ve parolası ile ("https://enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp" adresinden) Aday Öğrenci Girişi'ni tıklayınız!

3. Aday başvuru ekranında “Başvuru İşlemleri” linkinin altında “Başvur” butonunu tıklayarak açılan sayfada Enstitüler listesinden Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yanındaki seç butonunu tıklayınız. 

4. Başvurmayı istediğiniz Anabilim Dalının ilgili programın adı ile düzeyini seçerek belirtiniz. (Örn. Sosyoloji/Yüksek Lisans Programı gibi)

5. Çevrim-içi ortamda başvuru işlemini tamamladıktan sonra, Başvuru Dönem Listesinden ilgili başvuruyu seçerek “Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu”nun iki nüsha çıktısını alınız.  (Sınava bu belge ile gelinmelidir.)

6. Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu çıktısı alındıktan sonra başvuru otomatik olarak kabul edilmiştir. Sisteme Girilen Bilgiler Üzerinde Başvuru Tarihi Bittikten Sonra (14 TEMMUZ 2023 – Saat: 23:59) Herhangi Bir Değişiklik Yapılamamaktadır!!!

7. Başvurusunu tamamlayan aday öğrencinin “Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu” ve başvuru için istenen belgeler ile sınav tarih ve saatinde sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir.

*Sözlü ve Yazılı Sınav tarihleri için tıklayınız!

 

Önemli Not: Genel Başarı Değerlendirme Sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihi itibariyle https://enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp” adresinden, kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapılarak öğrenilebilir. Ayrıca açılan kontenjanlar dahilinde başarılı adayların kendi içlerinde otomasyonca sıralanmış isim listesi puanları belirtilmeksizin (yedek öğrenciler dahil) Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. Puanını öğrenmek isteyen aday öğrenci Enstitü Müdürlüğünden yazılı olarak talep edebilir.  

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1.Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu (Sistemden çıktısı alınacak)

Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan formun çıktısı aday tarafından alınacak ve yine aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

 2.Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi de kabul edilmektedir.)

Yüksek Lisans Başvurusu için 1 (bir) adet lisans,

Doktora başvurusu için 1 (bir) adet lisans ve 1 (bir) adet yüksek lisans mezuniyet belgesi.

*Önemli Not: Mezun olabilecek durumda olup; henüz mezuniyet belgesi alamayan adayların diploma yerine üniversitelerinden alacakları “mezun olabilecek durumdadır” yazısını yüklemeleri gerekmektedir. 

 

 

3.Transkript (E-devlet üzerinden alınan Transkript Belgesi de kabul edilmektedir.)

(NOT ORTALAMASI İLE İLGİLİ LÜTFEN AŞAĞIDA YER ALAN AÇIKLAMAYI DİKKATLE OKUYUNUZ. AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURALLARA GÖRE YAPILMAYAN BAŞVURULARDA KESİN KAYIT HAKKI KAZANILSA DAHİ ÖĞRENCİ KAYDI YAPILMAYACAKTIR!)

-Yüksek Lisans başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet ONAYLI veya E-devlet üzerinden alınan lisans transkripti

-Doktora başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet ONAYLI veya E-devlet üzerinden alınan lisans ve bir (1) adet ONAYLI veya E-devlet üzerinden alınan yüksek lisans transkripti gerekmektedir.

-Başvurular 100’lük not sistemine göre kabul edilmektedir.

-Transkriptinizde, mezun olduğunuz üniversitenin belirlediği 100’lük not sistemine göre verilmiş not var ise bu not ile başvuru yapılacaktır.

-Transkriptiniz 4’lük not sistemine göre ise ve üzerinde yüzlük not karşılığı yazmıyorsa 100’lük not sistemine çevirmek için sadece YÖK’ün 4’lük sistemden 100’lük sisteme çeviri tablosu kullanılacaktır. Tablo için tıklayınız!

- Diploma eki transkript yerine kabul edilmeyecektir.

Önemli Not : Kendi yaptığınız not dönüşüm çevirisi ya da üniversiteniz tarafından transkript dışında verilen not dönüşüm çeviri evrakı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, sınavı kazansanız dahi öğrenci kaydınız yapılmayacaktır!!!

 Önemli Not: Mezun olabilecek durumda olup; henüz mezuniyet belgesi alamayan adayların yükledikleri transkriptte mezuniyet ortalamaları mevcut değilse son dönemdeki toplam mezuniyet ortalaması yazılmalıdır. Aday Öğrenci kayıt hakkı elde ettiği takdirde başvuru esnasında sisteme yüklemiş olduğu not ortalaması dikkate alınacak olup; daha sonra hesaplanan mezuniyet ortalaması geçerli olmayacaktır.  

 4.ALES Belgesi ve Geçerliliği

Başvuru yapacağınız Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen ALES minimum taban puanını ve türünü gösteren bir (1) adet ALES sonuç belgesi gerekmektedir

ALES sonuç belgesi yerine geçebilen belgeler:  -GRE-GMAT Sonuç Belgeleri

GRE veya GMAT belgesi ile yapılacak başvurular için “ALES-GRE ve ALES-GMAT dönüşüm tablosundabelirtilen puan türü dönüşümleri geçerli olacaktır. ALES-GRE veya ALES-GMAT puanı olarak sonuç belgenizde yer alan puanın sisteme girilmesi gerekmektedir. Girilen puan sistem tarafından dönüşüm tablosundaki karşılığı esas alınarak dönüştürülerek hesaplamaya dâhil edilecektir.

Belgelerin geçerlik süresi, sınav tarihinden itibaren beş (5) yıldır.  

Önemli Not: 14/04/2020 Tarihli “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda “Doktora” mezunu olan öğrencilerin Lisansüstü program başvurularında ALES belgesi aranmamaktadır. Doktora mezunu iseniz ve ALES puanınız yoksa 70 puan otomatik olarak verilecektir. Doktora mezunu iseniz ve ALES puanınız 70 puandan yüksek ve geçerlilik süresi içerisinde (sınav tarihinden itibaren 5 yıl) ise ALES puanınızı girebilirsiniz. Senato Kararı için tıklayınız!  

Doktora Mezunlarından ALES Puanı Olmayanlara 70 ALES Puanının Otomatik Olarak Sistem Tarafından Verilmesi İçin Yapılması Gerekenler için tıklayınız!

 5.Yabancı Dil Belgesi YDS (e-YDS) - YÖKDİL veya;

-ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre ilgili Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen minimum puanlara sahip olmak şartıyla geçerliliği olan herhangi bir yabancı dil belgesi kabul edilecektir. 

Tabloda belirtilen yabancı dil puanlarından birine sahipseniz, Sınav Sonuç Belgesinde yer alan puan sisteme girilecektir.  Tablo için tıklayınız!

 YDS / e-YDS / YÖKDİL belgelerin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren beş (5) yıldır. 

6.Referans Mektubu(Anabilim Dalı tarafından isteniyorsa sınava kapalı zarf içinde götürülecektir.)

 7.TÖMER Belgesi (Yabancı Uyruklu Adaylar için)

-En az C1 düzeyinde olmalıdır.

-Yabancı dilde eğitim veren programlar için TÖMER belgesi gerekmemektedir.

 8.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türk uyruklu adaylar için)

 9.Fotoğraf "jpg" formatında olmalıdır. 

10.Pasaport Fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için)

- Pasaportun onaylı Türkçe çevirisi sisteme yüklenmek zorundadır.

 NOT: T.C. uyruklu olup lisans/yüksek lisans eğitimini yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda tamamlamış adayların ve uluslararası öğrenci statüsünde başvuru yapan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) almış oldukları Tanınırlık Belgesini kesin kayıtları esnasında getirmeleri zorunludur. Yabancı uyrukluların Denklik Belgesi getirilme zorunluluğu bulunmamaktadır.