Enstitü
Üniversitemize YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon
2023-2024 GÜZ DÖNEMİ KESİN KAYIT İÇİN BİLGİLENDİRME

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

Enstitümüz Anabilim Dallarının Lisansüstü Programlarına başvuru yapan ve kesin kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin DİKKATİNE!


       

 

 

 

 

 

 

 

        KESİN KAYIT TARİHLERİ

             

 BAŞLAMA  =  11 EYLÜL 2023 (Saat:09:00)       

 BİTİŞ        =   22 EYLÜL 2023 (Saat: 17:00) 

2023-2024 Güz Dönemi öğrenci kayıtları yüz yüze yapılacaktır. Kayıt için getirilecek belgelerin okunaklı, anlaşılır ve tam olması gerekmektedir. Başvuru ve kayıt sırasında sisteme girilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu, yanlış beyanda bulunulduğu, akademik not ortalaması, ALES notu, yabancı dil notu veya belge yüklemelerinde hata yapılarak yanlış puan girildiği (0,1 puan bile olsa) veya eksik belgeyle başvuru yapıldığı tespit edildiğinde, adayların öğrenci kayıtları yapılamaz (Lisansüstü Yönetmelik 9. madde: “gerçeğe aykırı beyan ve/veya sahte-tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak başvuru yapanların kayıtları, programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir”).

 

KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1.Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu (Başvuru Yapılırken Alınan Sistem Çıktısı)

Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan formun ıslak imzalı çıktısı getirilecektir.

2.Diploma veya  Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi de kabul edilmektedir). Doktora derecesine sahip olup Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ALES belgesi olmadan başvuru yapan adayların doktora mezuniyet belgelerini de getirmeleri şarttır.

3.Transkript (Islak imzalı veya e-imzalı olarak onaylı olması gerekmektedir. E-devlet üzerinden alınan transkript belgesi de kabul edilmektedir).

-Yüksek Lisans başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet ONAYLI lisans transkripti

-Doktora başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet ONAYLI lisans ve bir (1) adet ONAYLI yüksek lisans transkripti

ÖNEMLİ: Transkriptlerde yüzlük ortalaması olmayıp web sitemizdeki YÖK’ün çeviri tablosunu kullananlar, tablo çıktısını ve transkriptini birlikte getirecektir.  YÖK Tablosunu kullanmadan kendinizin yaptığı not dönüşüm çevirisi ya da Üniversiteniz tarafından transkript dışında verilen not dönüşüm çeviri belgesi kabul edilmeyecek olup; öğrenci kaydınız yapılmayacaktır.

*Uyarı! Diploma eki transkript yerine geçmemektedir.

*YÖK’ün 4’lük Sistemden 100’lük Sisteme Çeviri Tablosu Tıklayınız!

4. ALES Belgesi: Başvuru sırasında sisteme girilen ve kayıt yapacağınız Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen ALES minimum taban puanını ve türünü gösteren geçerli tarih aralığındaki ALES sonuç belgesi getirilecektir.

5.ALES Yerine Geçen GRE-GMAT Sonuç Belgeleri:

Programa başvuru yaparken yüklediğiniz geçerli tarih aralığındaki GRE veya GMAT sonuç belgeleri getirilecektir.

6.Yabancı Dil Belgesi (YDS (e-YDS) - YÖKDİL veya); 

-Programa başvuru yaparken yüklediğiniz geçerli tarih aralığındaki yabancı dil belgesi getirilmelidir. (Dil belgesi kayıt yaptıracağınız Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen dilde olmak zorundadır)

*Geçerliliği Olan Yabancı Dil Belgeleri Tablosu İçin Tıklayınız!

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

-TC Kimlik numarası bulunmak zorundadır.

 8- Askerlik Durumunu Gösterir Belge (son 1 ay içerisinde e-devlet üzerinden alınan belge) 
(Bedelli askerliğe başvuran adayların bedelli askerlik başvurusunu gösterir belge 
getirmeleri gerekmektedir.)

9-Askerlik Tecili Yaptıracak TC Adayları için Dilekçe (Dilekçe için tıklayınız!) 

ÖNEMLİ: Kayıt işlemlerinden sonra öğrencinin, öğrenci otomasyon sistemi üzerinden askerlik durumunu kontrol etmesi ve tecil durumunda hata olan öğrencilerin mutlaka Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.

 

 YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN İSTENİLECEK İLAVE BELGELER:

-Pasaport Fotokopisi ve Onaylı Türkçe çevirisi.        

- TÖMER Belgesi (En az C1 düzeyinde olmalıdır. %100 yabancı dilde eğitim veren programları kazanan aday öğrencilerden TÖMER belgesi istenmez).

ÖNEMLİ: Kayıt için hazırlanan tüm belgelerin onaylı Türkçe çevirileriyle birlikte getirilmesi gerekmektedir.

NOT: Lisans/yüksek lisans eğitimini yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda tamamlamış adayların YÖK’ten alınan Tanınırlık Belgesini getirmeleri zorunludur. Denklik belgesi sadece Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuran eğitimini yurtdışında tamamlamış T.C. ve uluslararası uyruklu tüm  adaylar için gereklidir. (Denklik belgesinin alınma süresinin uzun olduğu durumlarda YÖK’e başvuru yapıldığına dair belge ile şartlı kayıt yapılabilecektir)  

*Denklik belgesi dilekçesi için tıklayınız!

 

 

 

BİLGİLENDİRME !!!

-Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35/6 maddesi gereğince, tezsiz yüksek lisans programları hariç herhangi bir lisansüstü programda kaydı bulunan  (pasif öğrencilik dâhil) bir öğrencinin, yeni kazanılan programa kaydının yapılabilmesi için diğer lisansüstü programlardaki öğrenci kaydını sildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu adayların kesin öğrenci kayıtları yapılamamaktadır.

 -Mezun durumunda olup, mezuniyet belgesini alamadığından şartlı başvuru yaparak herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin,  kesin öğrenci kaydını yaptırabilmesi için mezuniyet işlemlerini tamamlamış olduğunu gösteren mezuniyet belgesini (diplomasını) kayıt esnasında enstitüye vermesi zorunludur.

-Kesin kayıt hakkını kazanmış; ancak, ilan edilen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrencilerden boş  kalan kontenjanların yerine, yedek olarak kayıt hakkı kazanan adayların (birinci yedekten başlamak üzere) öğrenci kayıtları alınacaktır. (Kayıt hakkını kazanmış ancak kesin kayıt tarihlerinde kayıt yapmayan asıl adaylar, sonradan hak iddia edemeyeceklerdir)