Enstitü
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİRİŞ SINAVLARINDA YEDEK KAYIT HAKKI KAZANAN ADAY ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİRİŞ SINAVLARINDA
YEDEK KAYIT HAKKI KAZANAN ADAY ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına başvuru yapan ve kesin kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin kayıtları; akademik takvimde belirtiği üzere 20 – 24 Şubat 2023 tarihleri arasında e-kayıt yoluyla yapılmıştır.

Yedek kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin öğrenci kayıtları 06.03.2023 Pazartesi günü 09:00-15:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Kayıtlar, aşağıda belirtilen anabilim dallarının karşılarında gösterilen programlara birinci yedekten başlamak üzere boş kalan kontenjanlar kadar sobekayit.hacettepe.edu.tr adresinden e-kayıt yoluyla alınacaktır.

Kullanıcı adı ve şifreniz prens sistemine aday girişi yaptığınız kullanıcı adı ve şifrenizdir. Yüz yüze evrak teslimi kesinlikle yapılmayacaktır.

Aşağıdaki tabloda yer alan programlara yedek kayıt hakkı kazanan adaylar için yukarıda belirtilen tarih ve saat aralığında e-kayıt sistemi açılacak ve yedek adaylar kayıt belgelerini yükleyebilecektir.

Kayıtlar tamamlandıktan sonra e-kayıt yapan yedek adayların kayıtları, tabloda belirtilen boş kontenjan sayısı ve yedek kayıt hakkı kazanılan sıraya göre kontrol edilip onaylanacaktır.

Belirtilen boş kontenjan sayısı kadar yedek kayıt hakkı kazanan aday kayıt yaptırmış olursa kontenjan dolacak ve ondan sonra yedek kayıt belgelerini yükleyen adayların kayıtları onaylanmayacaktır.

Eksik veya yanlış belge ile e-kayıt yapan adayların kayıtları ilgili eksiklik bildirilerek iade edilecektir. Adayların e-kayıt sisteminde kayıt durumu kısmından kayıtlarını takip etmeleri, iade veya ret durumlarında ilgili eksiklikleri tamamlayarak 06.03.2023 Pazartesi günü saat 15.30’a kadar tekrar e-kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eksiklikleri süresi içinde tamamlamayan adayların kayıtları onaylanmayacaktır.

Kayıt dönemi oluşacak yoğunluk nedeniyle kayıtların sağlıklı olarak yapılabilmesi için adayların e-kayıt işleminin tamamlanıp tamamlanmadığına dair teyit almalarına gerek bulunmamaktadır.

Kayıtları onaylanan adayların başvuru sırasında sisteme girdikleri e-posta hesaplarına prens sistemi (enstitü öğrenci bilgi sistemi) üzerinden kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir. Bu bilginin adaya ulaşması öğrenci kaydının onaylandığı anlamına gelmektedir. Adaylar program kayıtlarını bu bilgiler ile aday başvurusunda bulundukları Prens sistemi öğrenci girişinden Ekle-Sil haftasında (06-10 Mart 2023) yapacaklardır.

Geri dönüş e-postası almayan öğrencilerin spam/junk posta kutularınıda kontrol etmeleri önerilir.

Sisteme yüklenen belgelerin okunaklı, anlaşılır ve tam olması gerekmektedir. Başvuru ve e-kayıt sırasında sisteme girilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu, yanlış beyanda bulunulduğu, akademik not ortalaması, ALES notu, yabancı dil notu veya belge yüklemelerinde hata yapılarak yanlış puan girildiği (0,1 puan bile olsa) veya eksik belgeyle başvuru yapıldığı tespit edildiğinde, adayların öğrenci kayıtları yapılamaz (lisansüstü yönetmelik 9. Madde: “gerçeğe aykırı beyan ve/veya sahte-tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak başvuru yapanların kayıtları, programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir.”).

Doktora derecesine sahip olup yüksek lisans ve doktora programlarına ALES belgesi olmadan başvuru yapan adayların ALES belgesi yüklenmesi gereken alana doktora mezuniyet belgelerini eklemeleri şarttır.

 

ANABİLİM DALI-PROGRAM

STATÜSÜ

UYRUK

BOŞ KONTENJAN

YEDEK KONTENJAN

FİNANSAL YÖNETİM

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

TC

10

1

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

TC

9

20

İŞLETME

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

TC

14

51

PAZARLAMA

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

TC

6

3

BİLİŞİM HUKUKU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

TC

17

25

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1.Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu (Başvuru Yapılırken Alınan Sistem Çıktısı)

Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan formun ıslak imzalı çıktısı PDF formatında taratılarak yüklenecektir.

2.Diploma veya  Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi de kabul edilmektedir) PDF formatında taratılarak yüklenecektir.

3.Transkript (Islak imzalı veya e-imzalı olarak onaylı olması gerekmektedir. E-Devlet üzerinden alınan transkript belgesi de kabul edilmektedir) PDF formatında taratılarak yüklenecektir.

-Doktora kayıtları için lisans ve yüksek lisans transkripti; yüksek lisans kayıtları için lisans transkripti yüklenmelidir.

ÖNEMLİ: Transkriptlerde yüzlük ortalaması olmayıp web sitemizdeki YÖK’ün çeviri tablosunu kullananlar, tablo çıktısını ve transkriptini birlikte PDF formatında yükleyecektir.  YÖK Tablosunu kullanmadan kendinizin yaptığı not dönüşüm çevirisi ya da üniversiteniz tarafından transkript dışında verilen not dönüşüm çeviri belgesi kabul edilmeyecek olup; öğrenci kaydınız yapılmayacaktır.

*Uyarı! Diploma eki transkript yerine geçmemektedir.

*YÖK’ün 4’lük Sistemden 100’lük Sisteme Çeviri Tablosu Tıklayınız!

4.ALES Belgesi PDF formatında taratılarak yüklenecektir.

5.ALES Yerine Geçen GRE-GMAT Sonuç BelgeleriPDF formatında taratılarak yüklenecektir.

Programa başvuru yaparken yüklediğiniz geçerli tarih aralığındaki GRE veya GMAT belgeleri ile kullanılan dönüşüm tablolarının çıktısı PDF formatında taratılarak yüklenecektir.

*ALES-GRE Ve ALES-GMAT Dönüşüm Tablosu İçin Tıklayınız!

6.Yabancı Dil Belgesi (YDS (e-YDS) - YÖKDİL veya); PDF formatında taratılarak yüklenecektir.

-Programa başvuru yaparken yüklediğiniz geçerli tarih aralığındaki yabancı dil belgesi PDF formatında taratılarak yüklenecektir.. (Dil belgesi kayıt yaptıracağınız Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen dilde olmak zorundadır.)

*Geçerliliği Olan Yabancı Dil Belgeleri Tablosu İçin Tıklayınız!

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi PDF formatında taratılarak yüklenecektir.

-TC Kimlik numarası bulunmak zorundadır.

 8- Renkli Vesikalık Fotoğraf JPG formatında taratılarak yüklenecektir.

9- Askerlik Durumunu Gösterir Belge (son 1 ay içerisinde E-Devlet üzerinden alınan belge) PDF formatında taratılarak yüklenecektir. (Bedelli askerliğe başvuran adayların bedelli askeri başvurusunu gösterir belge PDF formatında taratılarak yüklenmelidir.)

10-Askerlik Tecili Yaptıracak TC Adayları için Dilekçe (Dilekçe için tıklayınız! PDF formatında taratılarak yüklenecektir.  

ÖNEMLİ: Kayıt işlemlerinden sonra öğrencinin, öğrenci otomasyon sistemi üzerinden askerlik durumunu kontrol etmesi ve tecil durumunda hata olan öğrencilerin mutlaka Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.

 YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN İSTENİLECEK İLAVE BELGELER:

-Pasaport Fotokopisi ve Onaylı Türkçe çevirisi. PDF formatında taratılarak yüklenecektir.       

- TÖMER Belgesi (En az C1 düzeyinde olmalıdır. %100 yabancı dilde eğitim veren programları kazanan aday öğrencilerden TÖMER belgesi istenmez.) PDF formatında taratılarak yüklenecektir.

ÖNEMLİ: Kayıt için hazırlanan tüm belgelerin onaylı Türkçe çevirileriyle birlikte taratılarak e-kayıt sistemine yüklemesi gerekmektedir.

NOT: Lisans/yüksek lisans eğitimini yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda tamamlamış adayların YÖK’ten alınan Tanınırlık Belgesini e-kayıt sistemine yüklemeleri zorunludur.  Denklik belgesi sadece eğitimini yurtdışında tamamlamış T.C uyruklu adaylar için gereklidir. Yabancı uyruklu adaylardan denklik belgesi istenme zorunluluğu bulunmamaktadır. (Denklik belgesinin alınma süresinin uzun olduğu durumlarda YÖK’e başvuru yapıldığına dair belge ile şartlı kayıt yapılabilecektir.) 

BİLGİLENDİRME!!!

-Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35/6 maddesi gereğince, tezsiz yüksek lisans programları hariç herhangi bir lisansüstü programda kaydı bulunan  (pasif öğrencilik dahil) bir öğrencinin, yeni kazanılan programa kaydının yapılabilmesi için diğer lisansüstü programlardaki öğrenci kaydını sildirdiğini gösteren belgeyi yüklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu adayların kesin öğrenci kayıtları yapılamamaktadır.

 -Mezun durumunda olup, mezuniyet belgesini alamadığından şartlı başvuru yaparak herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin,  kesin öğrenci kaydını yaptırabilmesi için mezuniyet işlemlerini tamamlamış olduğunu gösteren mezuniyet belgesini (diplomasını) e-kayıt sistemine yüklemesi zorunludur.

-Kesin kayıt hakkını kazanmış; ancak, ilan edilen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrencilerden boş  kalan kontenjanların yerine, yedek olarak kayıt hakkı kazanan adayların (birinci yedekten başlamak üzere) öğrenci kayıtları alınacaktır. (Kayıt hakkını kazanmış ancak kesin kayıt tarihlerinde e-kayıt yapmayan asıl adaylar, sonradan hak iddia edemeyeceklerdir.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Denklik belgesi dilekçesi için tıklayınız!