Hacettepe University Faculty of Test
Hacettepe University
Hacettepe University
Contact

Phone:

( 0 312 ) 297 68 60
( 0 312 ) 297 68 61
( 0 312 ) 297 62 15
( 0 312 ) 297 61 73

Faks: ( 0 312 ) 299 21 47

Address: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beytepe Kampüsü
06800 Çankaya/ANKARA

WEB: //www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/