Hacettepe University Faculty of Test
Hacettepe University
Hacettepe University

Announcements

Başlık
WEB SAYFAMIZDA "FORMLAR VE DİLEKÇELER" BAŞLIĞI ALTINDA YER ALAN TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK FORMU SEHVEN HATALI YÜKLENMİŞ OLUP DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK FORMLARI DOĞRU OLARAK SİSTEME YENİDEN YÜKLENMİŞTİR. 2019-12-10 09:00:00
2017-2018 Academic year spring semester - Students can collect their ID cards from the Institute 2018-04-06 11:44:30