Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 15 Temmuz 1967’de Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi (MESEF) olarak kurulmuş, Şubat 1982 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 19. maddesi hükmü uyarınca yeniden düzenlenerek Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adı altında güncellenmiştir. Faaliyet alanları ve görevleri 30 Mart 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2809 sayılı kanunun 9. maddesi çerçevesinde edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi bilim alanlarıyla ilgili lisansüstü programların yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi biçiminde belirlenmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.06.2012 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile Enstitümüze bağlı yürütülen 12 ana bilim dalı ve 30 program Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne devredilmiş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermekte olan 3 program ise Enstitümüze aktarılmıştır. Aynı yıl içinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 09.08.2012 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile Enstitümüz bünyesinde eğitim vermekte olan 3 anabilim dalı ve 9 program da Eğitim Bilimleri Enstitüsüne devredilmiştir.

Şu an Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 4 fakülte (Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim) bünyesinde yer alan 32 ana bilim dalına bağlı toplam 95 lisansüstü eğitim-öğretim programı yürütülmektedir.

Önceleri yalnızca tezli yüksek lisans ve doktora programları tanımlanmış olan lisansüstü eğitim faaliyetlerine 1994/1995 eğitim-öğretim yılında, İşletme Anabilim Dalı’nda açılan tezsiz yüksek lisans programı ile değişik bir uygulama eklenmiştir. Bu uygulama daha sonra 1 adet tezsiz yüksek lisans, 14 adet ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans, 2 adet uzaktan eğitim ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarıyla geliştirilerek Sosyal Bilimler Enstitüsü, eğitim çeşitliliği bakımından farklı imkanlar sunar hale getirilmiştir.

Enstitümüze bağlı ana bilim dallarınca bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek sürekli güncellenen lisansüstü programlar sayesinde yalnızca üniversitemizin bilim insanı ihtiyacı karşılanmakla kalmayıp diğer birçok üniversitenin akademik kadrolarının yetiştirilmesinde de önemli görevler üstlenilmiştir. Bu anlamda 1988 yılından başlayarak 2547 sayılı yasanın 35. maddesi hükmü uyarınca, gelişmekte olan üniversitelerin öğretim üyesi yetiştirme çabalarına destek verilmektedir. Halen bu madde kapsamında Enstitümüze bağlı programlarda eğitim gören araştırma görevlisi sayısı 316’dır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü ulusal düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerini uluslararası platforma taşımaya da büyük önem vermekte, ikili anlaşmalar ve çeşitli akademik işbirlikleri ile bu yönde somut adımlar atmaktadır. Bu yöndeki çabalarını da zamanla daha ileriye, en iyiye taşıma kararlılığındadır.