Saat Başı Ücret Karşılığında Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Yeterliliklerinin İncelenmesi Komisyonu

Doç.Dr.Sibel HACIMAHMUTOĞLU                 Komisyon Başkanı

Doç.Dr.Zeynep ORAL                                      Üye

Doç.Dr.Ferhat CANPOLAT                              Üye

Doç.Dr.Ruhtan YALÇINER                              Üye

Dr.Öğr.Üyesi Hulusi LEKESİZ                         Üye