Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Enstitü
genel
2021-2022 Güz Dönemi öğrenci kimlikleri hazır olup Enstitümüz Öğrenci İşlerinden teslim alınabilir.