Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Enstitü
genel
2021-2022 BAHAR YARIYILI ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU BİLGİLENDİRMESİ VE İSTENİLEN BELGELER

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2021-2022 BAHAR YARIYILI ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU BİLGİLENDİRMESİ VE İSTENİLEN BELGELER

 

 

ONLİNE BAŞVURU TARİHLERİ

 

BAŞLAMA  =  03 OCAK 2022 (Saat: 09.00)

       BİTİŞ   =  14 OCAK 2022 (Saat: 17.00)

 

 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: 

*Sisteme yüklenen belgelerin okunaklı, anlaşılır ve tam olması gerekmektedir. Başvuru sırasında sisteme girilen bilgilerin; gerçeğe aykırı olduğu, yanlış beyanda bulunulduğu, akademik not ortalaması, ALES notu, yabancı dil notu veya belge yüklemelerinde yapılan hatada, yanlış puan girilmesi durumunda (0,1 puan bile olsa) veya eksik evrakla başvuru yapıldığında adaylar genel başarı değerlendirme sınavını kazansalar bile öğrenci kayıtları yapılamaz. (Lisansüstü Yönetmelik 9. Madde: “gerçeğe aykırı beyan ve/veya sahte-tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak başvuru yapanların kayıtları, programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir”)

 

 

Aday Giriş işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmek için öncelikle Aday Giriş ve Başvuru Kullanıcı Kılavuzunu inceleyiniz. Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız!

Programlara başvuru ve giriş koşulları için//akts.hacettepe.edu.tr/index.php sayfasından Derece Veren Programlara tıklayabilirsiniz.

Başvuru yapılacak Anabilim Dalının Program koşullarını sağlayan aday öğrenciler aşağıdaki sırayı takip edebilirler:

1.//enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp adresinden "Üye Ol" kısmından üye olunuz. (Google Chrome ya da Mozilla Firefox kullanılması gerekmektedir.) Bu işlem sonunda e-posta adresinize “aday kullanıcı adı” ve “parola”sı gelecektir.

2.E-posta veya cep telefonunuza gelen kullanıcı adı ve parolası ile ("//enstitu.hacettepe.edu.tr" adresinden) Aday Öğrenci Girişi'ni tıklayınız!

3. Aday başvuru ekranında “Başvuru İşlemleri” linkinin altında “Başvur” butonunu tıklayarak açılan sayfada Enstitüler listesinden Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yanındaki seç butonunu tıklayınız. 

4. Başvurmayı istediğiniz Anabilim Dalının ilgili programın adı ile düzeyini seçerek belirtiniz. (Örn. Sosyoloji/Yüksek Lisans Programı gibi)

5. Çevrim-içi ortamda başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, Başvuru Dönem Listesinden ilgili başvuru seçilerek “Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu”nun iki nüsha çıktısı alınır.  (Sınava girerken bu belge yanınızda olmalıdır.)

6. Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu çıktısı alındıktan sonra, başvuru otomatik olarak kabul edilmiştir. Sisteme Girilen Bilgiler Üzerinde Başvuru Tarihi Bittikten Sonra (14 Ocak 2022 – Saat:17:00) Herhangi Bir Değişiklik Yapılamamaktadır.

7. Başvurusunu tamamlayan aday öğrencinin “Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu” ve başvuru için istenen belgeler ile sınav tarih ve saatinde sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir.

*Sözlü ve Yazılı Sınav tarihleri için tıklayınız!

 

Önemli Not: Genel Başarı Değerlendirme sonuçları 28 Ocak 2022 tarihi itibariyle https://enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp” adresinden, kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapılarak öğrenilebilir. Ayrıca açılan kontenjanlar dahilinde başarılı adayların kendi içlerinde otomasyonca sıralanmış isim listesi puanları ifşa edilmeksizin puansız olarak (yedek öğrenciler dahil) Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. Puanını öğrenmek isteyen aday öğrenci Enstitü Müdürlüğünden yazılı talep edebilir. 

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1.Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu (Sistemden çıktısı alınacak)

Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan formun çıktısı aday tarafından alınacak ve yine aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

 

2.Diploma veya Mezuniyet Belgesi 

Yüksek Lisans Başvurusu için 1 (bir) adet lisans,

Doktora başvurusu için 1 (bir) adet lisans ve 1 (bir) adet yüksek lisans mezuniyet belgesi (Bütünleşik Doktora başvurusu için sadece lisans mezuniyet belgesi yeterlidir.)

*Önemli Not: Mezun olabilecek durumda olup; henüz mezuniyet belgesi alamayan adayların diploma yerine “mezun olabilecek durumdadır” yazısını yüklemeleri gerekmektedir. 

 

3.Transkript

-Yüksek Lisans başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet ONAYLI lisans transkripti (e-devletten alınan belgeler onaylı belgedir).

-Doktora başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet ONAYLI lisans ve bir (1) adet ONAYLI yüksek lisans transkripti (e-devletten alınan belgeler onaylı belgedir).

-Başvurular 100’lük not sistemine göre kabul edilmektedir.

-Transkriptinizde, mezun olduğunuz transkriptinizi veren üniversitenin belirlediği 100’lük not sistemine göre verilmiş not var ise bu not ile başvuru yapılacaktır.

-Transkript 4’lük not sistemine göre ise ve yüzlük karşılığı yazmıyorsa 100’lük not sistemine çevirmek için sadece YÖK’ün 4’lük sistemden 100’lük sisteme çeviri tablosu kullanılacaktır. Tablo için tıklayınız!

- Diploma eki transkript yerine kabul edilmeyecektir.

Önemli Not : Kendi yaptığınız not dönüşüm çevirisi ya da üniversiteniz tarafından transkript dışında verilen not dönüşüm çeviri evrakları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, sınavı kazansanız dahi öğrenci kaydınız yapılamayacaktır!!!

 

*Önemli Not: Mezun olabilecek durumda olup; henüz mezuniyet belgesi alamayan adayların yükledikleri transkriptte mezuniyet ortalamaları mevcut değilse son dönemdeki toplam mezuniyet ortalaması yazılmalıdır. Aday Öğrenci kayıt hakkı elde ettiği takdirde başvuru esnasında sisteme yüklemiş olduğu not ortalaması dikkate alınacak olup; daha sonra hesaplanan mezuniyet ortalaması geçerli olmayacaktır.  

 

4.ALES Belgesi ve Geçerliliği

Başvuru yapacağınız Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen ALES minimum taban puanını ve türünü gösteren bir (1) adet ALES sonuç belgesi ALES sonuç belgesi yerine geçebilen belgeler: 

 -GRE-GMAT Sonuç Belgeleri

GRE veya GMAT belgesi ile yapılacak başvurular için “ALES-GRE ve ALES-GMAT dönüşüm tablosundabelirtilen puan türü dönüşümleri geçerli olacaktır ve kullanılacaktır. 

Tablo için tıklayınız!

 Belgelerin geçerlik süresi, sınav tarihinden itibaren beş (5) yıldır. 

 

Önemli Not: 14/04/2020 Tarihli “YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda “Doktora” mezunu olan öğrencilerin Lisansüstü program başvurularında ALES belgesi aranmamaktadır. Doktora mezunu iseniz ve ALES puanınız yoksa 70 puan otomatik olarak verilecektir. Doktora mezunu iseniz ve ALES puanınız 70 puandan yüksek ise  geçerlilik süresi içerisinde (sınav tarihinden itibaren 5 yıl) ise ALES puanınızı girebilirsiniz. Senato Kararı için tıklayınız!

 

 5.Yabancı Dil Belgesi YDS (e-YDS) - YÖKDİL veya;

-ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik tablosuna göre, ilgili Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen minimum puanlara sahip olmak şartıyla geçerliliği olan herhangi bir yabancı dil belgesi kabul edilecektir. Eşdeğerlilik tablosunda karşılık gelen puan sisteme girilecektir.  Tablo için tıklayınız!

 YDS / e-YDS / YÖKDİL belgelerin geçerlik süresi, sınav tarihinden itibaren beş (5) yıldır. Diğer yabancı dil belgelerinin geçerlilik süresi üzerinde belirtilen süre kadardır. 

6.Referans Mektubu(Anabilim Dalı tarafından isteniyorsa sınava zarf içinde götürülecektir.)

 7.TÖMER Belgesi (Yabancı Uyruklu Adaylar için)

-En az C1 düzeyinde olmalıdır.

-Yabancı dilde eğitim veren programlarda gerekmemektedir.

 8.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türk Uyruklu adaylar için)

 9.Fotoğraf "jpg" formatında olmalıdır.

10.Pasaport Fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için)

- Pasaportun onaylı Türkçe çevirisi yüklenmek zorundadır.

 

NOT: T.C. uyruklu olup lisans/yüksek lisans eğitimini yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda tamamlamış adayların ve uluslararası öğrenci statüsünde başvuru yapan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) almış oldukları Tanınırlık Belgesini kesin kayıtları esnasında getirmeleri zorunludur. Yabancı uyrukluların Denklik Belgesi getirilme zorunluluğu bulunmamaktadır.