2020-2021 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

 

                HACETTEPE ÜNIVERSİTESİ

               SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

 

 

 

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

SAATLER

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

01 ŞUBAT 2021

05 ŞUBAT 2021

10:00-16:00

BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI

 12 ŞUBAT 2021

 

*Yatay Geçiş Başvurusu için adayın Yatay Geçiş Formu ekinde istenilen belgeleri iki ayrı dosya halinde BİZZATEnstitü Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.   

*Yatay geçiş başvurusu kabul edilen Aday Öğrencilerin kesin kayıt evraklarını BİZZAT Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.   

 

Yatay Geçiş Başvuru Formu için buraya tıklayınız!  

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

 

PROGRAMLAR 

YÜKSEK LİSANS 

DOKTORA 

TC Uyruklu

Uluslararası Uyruklu

TC Uyruklu

Uluslararası Uyruklu

Asıl

Asıl

Asıl

Asıl

Alman Dili ve Edebiyatı 

1

1

1

1

Arkeoloji

3

1

2

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

2

2

 

 

Eski Türk Edebiyatı

2

1

2

1

Maliye

1

1

 

 

Özel Hukuk

2

1

2

1

Sanat Tarihi

2

2

2

2

 

 

 

 

 

26.11.2016 tarih ve 29900 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 

 

Yatay geçişle öğrenci kabulü  

 

MADDE 49 – (1) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş ve başvurmak istedikleri programın bağlı olduğu akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından belirlenmiş başarı düzeyini sağlayan öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve lisansüstü öğrenimi sırasında aldığı tüm derslerin her birinden 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir. Akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.  

 

  1. Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin, bütünleşik doktora programına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili anabilim/anasanat dalı bütünleşik doktora programının giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş kabulü ilgili akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır.  

 

  1. Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen bir yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın giriş koşullarını sağlamış olması gerekir. Geçiş kabulü ilgili akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.  

 

  1. Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş yapan öğrenci, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını elde ettiği en fazla iki dersi, akademik anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş yaptığı programa taşıyabilir.