2019-2020 GÜZ YARIYILINDA KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENİLEN BELGELER!

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

 

Enstitümüz Anabilim Dallarının Lisansüstü Programlarına başvuru yapan ve kesin kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin DİKKATİNE!

KESİN KAYIT TARİHLERİ

BAŞLAMA  =  24 TEMMUZ 2019

     BİTİŞ           =  09 AĞUSTOS 2019  

Saatler: 09:00-12:15/ 13:30-17:00

KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

(AŞAĞIDAKİ SIRA NUMARASINA GÖRE DOSYA HAZIRLANIP GETİRİLECEKTİR!!!)

1.Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu (Sistem çıktısı)(Tüm Öğrenciler)

Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan formun 1 (bir) adet ıslak imzalı çıktısı

 

2.Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Tüm Öğrenciler)

-Yüksek Lisans kayıtları için 1 (bir) adet lisans,

-Doktora kayıtları için 1 (bir) adet lisans ve 1 (bir) adet yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı kopyası

 

3.Transkript (Tüm Öğrenciler)

Başvuru yapılırken sisteme yüklediğiniz transkriptlerin onaylıları getirilmek zorundadır.

-Yüksek Lisans kayıtları için bir (1) adet lisans transkripti

-Doktora kayıtları için bir (1) adet lisans ve bir (1) adet yüksek lisans transkripti

 

ÖNEMLİ : Transkriptlerde yüzlük ortalaması olmayıp web sitemizdeki YÖK’ün çeviri tablosunu kullananlar, tablo çıktısını ve transkriptini birlikte teslim edecektir.  YÖK Tablosunu kullanmadan kendinizin yaptığı not dönüşüm çevirisi ya da üniversiteniz tarafından transkript dışında verilen not dönüşüm çeviri evrakları kabul edilmeyecek olup; öğrenci kaydınız yapılamayacaktır.

 

4.ALES Belgesi (Tüm Öğrenciler)

Kayıt yapacağınız Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen ALES minimum taban puanını ve türünü gösteren bir (1) adet geçerli tarih aralığındaki ALES sonuç belgesi.

 

5.ALES Yerine Geçen GRE-GMAT Sonuç Belgeleri: (Tüm Öğrenciler)

Programa başvuru yaparken yüklediğiniz geçerli tarih aralığındaki GRE veya GMAT belgeleri ile kullanılan dönüşüm tablolarının çıktısı getirilecektir.

 

ÖNEMLİ : Belgelerin doğruluğunu beyan ederim yazılarak, isim, tarih ve imza atılmalıdır.

 

6.Yabancı Dil Belgesi YDS (e-YDS) - YÖKDİL veya; (Tüm Öğrenciler)

-Programa başvuru yaparken yüklediğiniz geçerli tarih aralığındaki yabancı dil belgesi getirilmelidir.

 

ÖNEMLİ : Belgelerin doğruluğunu beyan ederim yazılarak, isim, tarih ve imza atılmalıdır.

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2 adet (TC adayları için)   

-TC Kimlik numarası bulunmak zorundadır.

 

8- Renkli Vesikalık Fotoğraf 4 adet (Tüm Öğrenciler)

-1 tanesi Kimlik Talep Formuna baş aşağı gelecek şekilde zımbalanacak.       

9-Askerlik Durum Müsaade Belgesi (Tecil Yaptıracak TC Adayları)

-Dilekçe için tıklayınız!       

10- Askerlik Durumunu Gösterir Belge (E-Devlet üzerinden alınabilir)     

11- Kesin kayıt kontrol formu (Tüm Öğrenciler)

-Form için tıklayınız!       

12- Öğrenci Kimliği Talep Formu (Tüm Öğrenciler)

-Form için tıklayınız!

 *YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN AYRICA İSTENİLECEK BELGELER:

-Pasaport Fotokopisi 2 adet (Türkçeye çevrilecek)        

- TÖMER Belgesi (En az C1 düzeyinde olmalıdır. (%100 Yabancı dilde eğitim veren programları kazanan aday öğrencilerden TÖMER belgesi istenmez.)

 

* Kayıt sırasından teslim edilecek tüm belgelerin onaylı Türkçe çevirileri olması gerekmektedir.

 

NOT: Lisans/yüksek lisans eğitimini yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda tamamlamış kayıt yaptıracak tüm adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) tanınırlık belgesini ve denklik belgesini getirmeleri zorunludur. (Denklik belgesinin verilme süresinin uzun olduğu durumlarında YÖK’e başvuru yapıldığına dair belge ile şartlı kayıt yapılabilecektir. Dilekçe örneği için tıklayınız!)

 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME :

- Kesin kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin, 24 Temmuz – 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında başvuru belgeleri ile birlikte kesin kayıt için Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen gelmeleri gerekmektedir. Gelemeyen adaylar noterden vekaletname vererek öğrenci dosyası açtırıp kayıt yaptırabileceklerdir. Posta yolu ile kayıt işlemi yapılmayacaktır.

 

-Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35/6 maddesi gereğince, Tezsiz yüksek lisans programları hariç herhangi bir Lisansüstü programda kaydı bulunan  (pasif öğrencilik dahil) bir öğrencinin, yeni kazanılan programa kaydını yaptırabilmesi için diğer lisansüstü programlardaki öğrenci kaydını sildirdiğini gösteren belge getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu adayların kesin öğrenci kayıtları yapılamamaktadır.

 

-Mezun durumunda olup, mezuniyet belgesini alamadığından şartlı başvuru yaparak herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin,  kesin öğrenci kaydını yaptırabilmesi için mezuniyet işlemlerini tamamlamış olduğunu gösteren mezuniyet belgesini (diplomasını) kayıt esnasında enstitüye vermesi zorunludur.

-Kesin kayıt hakkını kazanmış ancak, ilan edilen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrencilerin boş  kalan kontenjanlarının yerine, yedek kazanan adaylardan (birinci yedekten başlamak üzere) öğrenci kayıtları alınacaktır. (Kayıt hakkını kazanmış ancak kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan asıl adaylar öğrenciler, sonradan hak iddia edemeyeceklerdir.)