2019-2020 GÜZ YARIYILI ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU BİLGİLENDİRMESİ VE İSTENİLEN BELGELER

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2019-2020 GÜZ YARIYILI ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU BİLGİLENDİRMESİ VE İSTENİLEN BELGELER

Enstitümüz Anabilim Dallarının Lisansüstü programlarına 2019-2020 Güz Yarıyılında öğrenci kabul edilecektir. Başvurular ONLİNE olarak 10 Haziran 2019 tarihinde başlayıp 02 Temmuz 2019 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Aday Giriş işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmek için öncelikle Aday Giriş ve Başvuru Kullanıcı Kılavuzunu inceleyiniz. Kılavuz için tıklayınız.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: 

*Sisteme yüklenen belgelerin okunaklı, anlaşılır ve tam olması gerekmektedir. Başvuru sırasında sisteme girilen bilgilerin; gerçeğe aykırı olduğu, yanlış beyanda bulunulduğu; akademik not ortalaması, ALES notu, yabancı dil notu veya belge yüklemelerinde yapılan hatada, yanlış puan girilmesi durumunda (0,1 puan bile olsa) veya eksik evrakla başvuru yapıldığında adaylar genel başarı değerlendirme sınavını kazansalar bile öğrenci kayıtları yapılamaz. (Lisansüstü Yönetmelik 9. Madde: “gerçeğe aykırı beyan ve/veya sahte-tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak başvuru yapanların kayıtları, programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir.”)

Başvuru yapılacak Anabilim Dalının Program koşullarını sağlayan aday öğrenciler;

(Programlara başvuru ve giriş koşulları için: http://akts.hacettepe.edu.tr/index.php sayfasından Derece Veren Programlara tıklayabilirsiniz.)

1.http://enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp adresinden "Üye Ol" kısmından üye olunuz. (Google Chrome ya da Mozilla Firefox kullanılması gerekmektedir.) Bu işlem sonunda e-posta adresinize “aday kullanıcı adı” ve “parola”sı gelecektir.

2.E-mail veya cep telefonuna gelen kullanıcı adı ve parolası ile ("http://enstitu.hacettepe.edu.tr" adresinden) Aday Öğrenci Girişi'ni tıklayınız.

3. Aday başvuru ekranında “Başvuru İşlemleri” linkinin altında “Başvur” butonunu tıklayarak başvurunun açılan Enstitüler listesinden Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yanındaki seç butonunu tıklayınız.

4. Başvurmayı istediğiniz anabilim dalının ilgili programın, adı ile düzeyini seçerek belirtiniz. (Örneğin: Sosyoloji/Yüksek Lisans Programı gibi)

5. Sisteme yüklenen başvuru evrakları asıl ya da onaylı fotokopi olmalıdır. 

6. Çevrim-içi ortamda başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, Başvuru Dönem Listesinden ilgili başvuru seçilerek “Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu”nun iki nüsha çıktısı alınır.  (Bu belge ile sınava gelinmelidir.)

7. Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu çıktısı alındıktan sonra, başvuru otomatik olarak kabul edilmiştir. Sisteme girilen bilgiler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.

8. Başvurusunu tamamlayan aday öğrencinin “Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu” ve başvuru için istenen belgeler ile sınav tarih ve saatinde sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir.

 

Başvuru yapılan programların sınav giriş tarih ve saatleri için Enstitü web sayfasına bakınız!

 

Not: Genel Başarı Değerlendirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihi itibariyle https://enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp” adresinden, kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapılarak öğrenilebilir. Ayrıca açılan kontenjanlar dahilinde başarılı adayların kendi içlerinde otomasyonca sıralanmış isim listesi puanları ifşa edilmeksizin puansız olarak (yedek öğrenciler dahil) Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. Puanını öğrenmek isteyen aday öğrenci Enstitü Müdürlüğünden yazılı talep edebilir.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1.Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu (Sistemden çıktısı)

Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan formun çıktısı aday tarafından alınacak ve yine aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

2.Diploma veya Mezuniyet Belgesi 

Yüksek Lisans Başvurusu için 1 (bir) adet lisans,

Doktora başvurusu için 1 (bir) adet lisans ve 1 (bir) adet yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı kopyası (Bütünleşik Doktora başvurusu için sadece lisans mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı kopyası yeterlidir.)

3.Transkript

-Yüksek Lisans başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet lisans transkripti

-Doktora başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet lisans ve bir (1) adet yüksek lisans transkripti

-Bütünleşik Doktora başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet lisans transkripti

-Transkriptlerde asıl belge alınacak, fotokopi kabul edilmeyecektir.

-Başvurular 100’lük not sistemine göre kabul edilmektedir.

-Transkriptinizde, mezun olduğunuz transkriptinizi veren üniversitenin belirlediği 100’lük not sistemine göre verilmiş not var ise bu not ile başvuru yapılacaktır.

-Transkript 4’lük not sistemine göre ise 100’lük not sistemine çevirmek için YÖK’ün 4’lük sistemden 100’lük sisteme çeviri tablosu kullanılacaktır. Tablo için tıklayınız

 

ÖNEMLİ : Kendi yaptığınız not dönüşüm çevirisi ya da üniversiteniz tarafından transkript dışında verilen not dönüşüm çeviri evrakları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup sınavı kazansanız dahi öğrenci kaydınız yapılamayacaktır.

 

4.ALES Belgesi ve Geçerliliği 

Başvuru yapacağınız Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen ALES minimum taban puanını ve türünü gösteren bir (1) adet ALES sonuç belgesi. (ALES sonuç belgesinin geçerliliği beş (5) yıldır.)

ALES sonuç belgesi yerine geçebilen belgeler:

5.GRE-GMAT Sonuç Belgeleri (geçerlik süreleri beş yıldır):

GRE veya GMAT belgesi ile yapılacak başvurular için “ALES-GRE ve ALES-GMAT dönüşüm tablosunda belirtilen puan türü dönüşümleri geçerli olacaktır ve kullanılacaktır.

Tablo için tıklayınız

 

ÖNEMLİ : Belgelerin doğruluğunu beyan ederim yazılarak, isim, tarih ve imza atılmalıdır.

 

6.Yabancı Dil Belgesi YDS (e-YDS) - YÖKDİL veya;

-ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik tablosuna göre, ilgili Anabilim Dalının başvuru koşullarında belirtilen minimum puanlara sahip olmak şartıyla geçerliliği olan herhangi bir adet yabancı dil belgesi kabul edilecektir. Tablo için tıklayınız

 

Belgelerin geçerlik süresi, sınav tarihinden itibaren beş (5) yıldır.

 

ÖNEMLİ : Belgelerin doğruluğunu beyan ederim yazılarak, isim tarih ve imza atılmalıdır.

7.Referans Mektubu(Anabilim Dalı tarafından isteniyorsa sınava zarf içinde götürülecektir.)

8.TÖMER Belgesi (Yabancı Uyruklu Adaylar için)

-En az C1 düzeyinde olmalıdır.

-Yabancı dilde eğitim veren programlarda gerekmemektedir.

9.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türk Uyruklu adaylar için)

10.Fotoğraf ".jpg" formatında olmalıdır.

11.Pasaport Fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için)

 

NOT: Türkiye Cumhuriyeti uyruklu lisans/yüksek lisans eğitimini yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda tamamlamış adayların ve uluslararası öğrenci statüsünde başvuru yapan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) tanınırlık belgesini kesin kayıtları esnasında getirmeleri zorunludur.