2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

 

Yatay Geçiş Başvurusu için adayın Yatay Geçiş Formu ekinde istenilen belgeleri iki ayrı dosya halinde            01 Temmuz 2019 – 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.   

Yatay geçiş başvuru Sonuçları 22 Temmuz 2019 günü web sayfamızda ilan edilecektir. 

Yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin kesin kayıt evrakları ile 24 Temmuz 2019 – 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında Enstitüye gelmeleri gerekmektedir. 

 

Yatay Geçiş Başvuru Formu için buraya tıklayınız.  

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

 

PROGRAMLAR

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

TC Uyruklu

Uluslararası Uyruklu

TC Uyruklu

 Uluslararası Uyruklu

Asıl

Asıl

Asıl

Asıl

Alman Dili ve Edebiyatı

1

-

1

-

Antropoloji

2

2

1

1

Arkeoloji

3

1

2

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

1

-

-

-

Eski Türk Edebiyatı

2

-

2

-

İletişim Bilimleri

1

-

1

-

İngiliz Dilbilimi

-

-

1

-

Kültürel Çalışmalar ve Medya

1

-

-

-

Özel Hukuk

-

-

1

-

Türk Dili

3

-

-

-

Sanat Tarihi

2

-

2

-

 

 

 

26.11.2016 tarih ve 29900 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

 

Yatay geçişle öğrenci kabulü 

 

MADDE 49 – (1) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş ve başvurmak istedikleri programın bağlı olduğu akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından belirlenmiş başarı düzeyini sağlayan öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve lisansüstü öğrenimi sırasında aldığı tüm derslerin her birinden 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir. Akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. 

 

  1. Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin, bütünleşik doktora programına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili anabilim/anasanat dalı bütünleşik doktora programının giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş kabulü ilgili akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır. 

 

  1. Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen bir yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın giriş koşullarını sağlamış olması gerekir. Geçiş kabulü ilgili akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

 

  1. Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş yapan öğrenci, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını elde ettiği en fazla iki dersi, akademik anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş yaptığı programa taşıyabilir.