Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 Tarih ve 75850160 Sayılı “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)” Yazısı Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarih ve 75850160 sayılı “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)” hakkındaki yazı gereği;

Lisansüstü programlara kayıtlı bulunan öğrencilerin Yeni Corona Virüs (COVID-19) nedeniyle 2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemine münhasır olmak üzere kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır.

  1. Bu hak ders/tez aşamasında olan tüm öğrencilere tanınmıştır. Bu dönem için kayıt dondurma hakkından yararlanan öğrencilerin dondurulan bu süreleri azami sürelerinden sayılmayacaktır.
  2. Tez aşamasında olup azami süreleri biten ve daha önce girdikleri savunma sınavlarında kendilerine (yüksek lisans için 3, doktora için 6 ay) ek süre tanınmış olan öğrencilerin müracaat ettikleri takdirde savunma sınavı tarihinden itibaren almış oldukları tez düzeltme ek sürelerinin başladığı tarih ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararıyla eğitime ara verilen 16/03/2020 tarihi arasında kullandıkları süre düşülerek geriye kalan süre eğitim-öğretime başlandıktan sonra öğrencilere ek süre olarak verilecektir.
  3. Enstitümüze kayıtlı YÖK 100/2000 Doktora Burslusu öğrenciler kayıtlarını dondurdukları takdirde kendilerine yapılan burs ödemesi kesilecek, ancak tekrar eğitime başlamalarına paralel olarak bursları ödenmeye devam edecektir.
  4. Enstitümüze kayıtlı tezsiz yüksek lisans öğrencileri kayıt dondurdukları takdirde 2019-2020 eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi için yapmış oldukları ödemeler iade edilmeyip, yeniden eğitime başlandığı dönemde kendileri ile mahsuplaşma yoluna gidilecektir.
  5. Tez savunma ve yeterlik sınavları (denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla) dijital imkânlar ile yapılabilecektir. Ancak bu durumda bulunan öğrencilerin de kayıt dondurma talep etme hakları bulunmaktadır.
  6. 2019-2020 Bahar döneminde tez teslim edecek öğrenciler elektronik ortamda, Enstitümüzün tez tesliminden sorumlu elemanı Bugay Turhan ile sosyalbilimlertez@hotmail.com adresinden iletişime geçtikleri takdirde kendilerine gerekli bilgi aktarımı ve tez teslim süreci ile ilgili yardımda bulunulacaktır.