KAYIT DONDURMA TALEBİNDE BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN İZLEMESİ GEREKEN YOL

KAYIT DONDURMA TALEBİNDE BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN İZLEMESİ GEREKEN YOL:

2019-2020 eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemine münhasır olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarih ve 75850160 sayılı “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)” hakkındaki yazı gereği kayıt dondurma hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler;

  1. Enstitümüz sayfasında bulunan “İzin Talep Formu”nu doldurarak imzalayacak (mümkünse mavi kalem ile) ve imzaladıkları bu formu elektronik ortamda danışmanlarına ileteceklerdir. İzin talep gerekçesi olarak da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarih ve 75850160 sayılı “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)” hakkındaki yazısına atıfta bulunacaklardır.
  2. Danışmana iletilmiş izin talep formu, danışman tarafından onaylanarak ve imzalanarak yine elektronik ortamda Anabilim Dalı Başkanlığı’na iletilecektir.
  3. Tez aşamasında olup azami süreleri biten ve daha önce girdikleri savunma sınavlarında kendilerine (yüksek lisans için 3, doktora için 6 ay) ek süre tanınmış olan öğrencilerin kendilerine verilen haklardan yararlanmaları için başvuru dilekçelerini imzalayarak (mümkünse mavi kalem ile) elektronik ortamda tez danışmanlarına iletmeleri, tez danışmanlarının onayladıkları başvuruları yine elektronik ortamda Anabilim Dalı Başkanlarına iletmeleri gerekmektedir.
  4. Anabilim Dalı Başkanlıkları kendilerine elektronik ortamda iletilmiş imzalı başvuruları EBYS üzerinden Enstitümüze ileteceklerdir.